ข้าวราคาไม่ดีต้นทุนสูงชาวนายากจนบางปีน้ำท่วมขาดทุนต้องทำอย่างไรดี

ข้าวราคาไม่ดีต้นทุนสูงชาวนายากจนบางปีน้ำท่วมขาดทุนต้องทำอย่างไรดี

1 Like

ใช่เลย ช่วงแล้งลำบากมาก

เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ

ลองเพิ่มมูลค่าด้วยการสีขายเองมั้ยครับ เลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการเช่นกข43 รวมกลุ่มกันทำการตลาดเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น

1 Like

ขยับขยายไปปลูกพืชอื่นเลยค่ะ ถ้าข้าวไม่มีราคา

1 Like

ปลูกพืชหลังนา แตงโม พืชตะกูลถั่วต่างๆหฟรือ ข้าวโพดหวาน เสริมรายได้หลังนา

1 Like

ลองปลูกพวกมะพร้าว ตรงคันนา น่าจะเก็บขายได้

แนะปลูกต้นยูคาลิปตัส ตรงคันนาครับ และปลูกพืชบำรุงดิน หลังเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน ลดการใส่ปุ๋ย ถ้ามีแหล่งน้ำ บ่อน้ำ แนะให้แบ่งพื้นที่บางส่วน ปลูกผักเป็นรายได้เสริมครับ.

และส่วนการทำนา ถ้าปลูกข้าวหอมมะลิอยู่แล้ว ก็จะเป็นข้าวที่ราคาดีสุด ผมแนะให้ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด และ ผสมปุ๋ยใช้เองครับ และยากำจัดศัตรูพืช ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ ต้นทุนเหลือไร่ละ 1700- 2000 บาท สามารถทำได้ครับ

2 Likes