จะใส่ปุ๋ยข้าวมะลิ45เอารวง+เมล็ด ดก ที่สุด นาปีดินร่วนปนทรายเม็ดเล็ก ควรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร ไหน ยี่ห้ออะไร จะได้ผลดีที่สุดคร

จะใส่ปุ๋ยข้าวมะลิ45เอารวง+เมล็ด ดก ที่สุด นาปีดินร่วนปนทรายเม็ดเล็ก ควรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร ไหน ยี่ห้ออะไร จะได้ผลดีที่สุดครับ

2 Likes

มะลิ105 นาปี

น้องสาวก็จะปลูกข้าวพันธุ์ใหม่เหมือนกัน อยากรู้ด้วยคับ

ถ้าเป็นดินร่วนหรือดินทราย สูตร16-16-8 จำนวน 20-25 ก.ก.ต่อไร่ รอบสองใส่ 46-0-0 5 - 10 ก.ก.ต่อไร่

1 Like

มีหลายยี่ห้อ เลือกเอาที่ถูกใจได้เลยค่ะ นอกจากปุ๋ยแล้วอยาลืมดูหญ้าด้วยนะ ถ้าหญ้ารกมากจะได้ข้าวน้อยค่ะ

เพิ่มเติม จากสูตรปุ๋ยเคมีที่ข้างบนแนะนำ หลังเก็บเกี่ยวให้ไถกลบตอซัง และปลูกพืชบำรุงดิน และปีหน้าก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะครับ

1 Like