หอมปลูกฤดูไหนเหมาะที่สุด

หอมปลูกฤดูไหนเหมาะที่สุด

น่าจะปลูกได้ตลอดปีนะ แต่ถ้าปลูกหน้าฝนอาจต้องยกร่อง ไม่ให้รากเน่า

2 Likes

น่าจะได้ทั้งปี แต่เติบโตได้ดีถ้าอากาศหนาวๆ

หอมแบ่งทานสดปลูก ได้ทุกฤดู หน้าแล้งต้องมีน้ำให้ ส่วนหอมแดงปลูก ปลายฝน ตุลาคม -พฤศจิกายน

ขอบคุณครับ