ต้นถั่วฝักยาวใบยิกใบงอแก้ยังค่ะ

ต้นถั่วฝักยาวใบยิกใบงอแก้ยังค่ะ

ใบเหลืองด้วยไหม ถ้ามีด้วยอาจเป็นเพราะเพลี้ยอ่อนนำไวรัสมา

1 Like

วิธีแก้อย่างไรค่ะ

ถ้าเป็นไวรัสแล้วแก้ไขไม่ได้ ที่จะต้องทำคือป้องกันต้นทียังปกติอยู่ไม่ให้เกิดอาการใบหงิก
แนวทางการจัดการ
๑. ถอนต้นเป็นโรคออกจากแปลง เผา ฝัง
๒.พ่นสารกำจัดแมลงปากดูด เพลร้ยควบคุมแมลพาหะ ดดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน
๓.กำจัดวัชพืช ในแปลงและรอบๆแปลงที่เป็นแหล่งอาศัยของแมลงพาหะ