ยอดมะม่วงเขียวเสวยใบหงิก

ยอดมะม่วงเขียวเสวยใบหงิก

1 Like

มีรูปไหมครับ อาจเป็นพวกแมลงปากดูด มันชอบใบอ่อน ต้องดูอาการ

น่าจะต้องดูรูปก่อนว่าเป็นเพราะอะไร ถึงจะรักษาได้