การให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยสูตรใหน

การให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยสูตรใหน

อยากทราบด้วยค่ะ

ปลูกนานแค่ไหนแล้ว หรือเพิ่งเริ่ม