วิธีกำจัดหญ้าขนในบ่อ แบบไม่ใช้สารเคมี มีใหมคะ

วิธีกำจัดหญ้าขนในบ่อ แบบไม่ใช้สารเคมี มีใหมคะ

การกำจัหญ้าขนแบบไม่ใช้สารเคมี โดยการ สาง ดาย เดี๋ยวก็หมดไป