รบกวนถามอาจารย์และผู้รู้ทุกท่านครับ ต้มส้มผมบางส่วน ต้นเริ่มมีปัญหา อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรควรแก้ไขยังไง ครับ

รบกวนถามอาจารย์และผู้รู้ทุกท่านครับ ต้มส้มผมบางส่วน ต้นเริ่มมีปัญหา อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรควรแก้ไขยังไง ครับ

1 Like

คาดว่าโรคเปลือกแตกยางไหล

ไม่แน่ใจว่าเป็นรากเน่าโคนเน่าไหม มียางไหลหรือเปล่า

ไม่มียางไหลครับ

สวนผมก็มีแบบนี้สังเกตสาเหตุน่าจะเพราะอัดยาแก้อักเสบเกินขนาด หรือถี่เกินไป