หาพันธุ์ดอกเบญจมาศได้ที่ไหนคะ

หาพันธุ์ดอกเบญจมาศได้ที่ไหนคะ

1 Like

ลองติดต่อสอบถามไปที่
1.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ 053292233
2.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงราย 053170104
3.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรน่าน 054 718495
4.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง เชียงใหม่ 053282823
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สูง เชียงราย 053678202