เลี้ยงกุ้งก้ามกราม-ขาว-กุลาดำมีข้อมูลไหม การเลี้ยงลดลง ส่งออกไม่ได้

เลี้ยงกุ้งก้ามกราม-ขาว-กุลาดำมีข้อมูลไหม​ การเลี้ยงลดลง​ ส่งออกไม่ได้