เห็บขึ้นตามตัววัวเยอะมากต้องทำอย่างไร

เห็บขึ้นตามตัววัวเยอะมากต้องทำอย่างไร

1 Like

ใช้ยาทาทีตัวค่าไปถามร้านยาสัตวเหนคนที่เลีย้งเขาบอก

ถ้าจะให้คุ้มครองได้นานแนะนำให้สัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอฉีดสารกำจัดพยาธิ เห็บ ไร หมัดอยู่ได้นาน 3-6เดือน ซึ่งจะมีสารในกลุ่มอะเวอร์เมกติน และสารกลุ่มฟิโพรนิล หากใช้ชั่วคราวให้ไปซื้อร้านขายยาสัตว์จะมีสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนกรมปศุสัตว์ที่มีคำแนะนำผสมน้ำอาบตัวสัตว์หรือล้างคอกสัตว์ จะไม่อันตรายและเกิดการระคายเคืองให้กับสัตว์เลี้ยง

1 Like

ทื่คอกวัวผมมีไก่
ไม่มีเห็บครับ