แตงใบยิกใบสีไมาเขียวนามรูปเกิดจากอะไรครับ และจะแก้ยังไงครับ

แตงใบยิกใบสีไมาเขียวนามรูปเกิดจากอะไรครับ และจะแก้ยังไงครับ

3 Likes

เกิดจากแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟ จนทำให้ต้นพืชติดไวรัส

4 Likes

มีวิธีแก้ไขไหมครับ

ไม่สามารถแก้ไขได้ครับ ถ้าเป็นแล้ว ต้องถอนทิ้ง หรือถ้าเลี้ยงต้นไว้จนติดลูก ก็ได้ผลผลิตไม่ดีครับ

เชื้อไวรัส ต้องหาทางป้องกัน แมลงพาหะครับ ทั้งเพลี้ยไฟและแมลงหวี่ขาว… ถ้ากันแมลงทั้ง 2 ชนิดได้ ก็ปลอดภัยเกิน 90% ครับ

ส่วนมุ้งตาข่ายต่างๆ ในบ้านเราไม่สามารถกันเพลี้ยไฟได้น่ะครับ กันได้แค่แมลงใหญ่ๆ น่ะครับ

1 Like