อยากทำสวนเมล่อนญี่ปุ่น มะเขือเทศราชินี ปลูกผักสลัดทุกชนิด ควรเริ่มต้นยังไง ต้นทุนสูงไม๊ค่ะ

อยากทำสวนเมล่อนญี่ปุ่น มะเขือเทศราชินี ปลูกผักสลัดทุกชนิด ควรเริ่มต้นยังไง ต้นทุนสูงไม๊ค่ะ

2 Likes

เอาเรื่อง 1. *รายการ/กิจกรรม— --เมล่อนญี่ปุ่น(นอกโรง)—มะเขือเทศราชินี ------- ผักสลัด
--------------------ต้นทุน---------------------26000-------------- -----15 ,000-----------8,000
*------------------1วิเคราะห์ดิน
-------------------2.ไถพรวนตากดิน 7-15 วัน
-------------------3.ใส่ปูนมาร์ล ตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยคอกเก่า 1-1.5 ตัน/ไร่
-------------------4.ระยะปลูกเซนติเมตร-----30X60----------------50X50---------หว่านลงแปลง
-------------------5.ปุ๋ยเคมีช่วงย้ายกล้า 7 วัน–46-0-0--------------46-0-0--------46-0-0 +15-15-15
-------------------6. ทำค้าง ------------------------ทำ-------------------ทำ-------------ปลูกลงแปลง
-------------------7หลังย้ายกล้า14และ30 วัน 15-15-15------------15-15-15-------------------------
-------------------8.ให้ปุ๋ยบำรุงผล-----------14-14-21, 13-13-21–13-13-13,14-14-21-------------
-------------------9.ป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคโคนเน่า แมลงกัดกินใบ เพลี้ยไฟ หนอนแมลงวันเจาะเถา
-------------------10กำจัดวัชพืช สม่ำเสมอ
-------------------11.ให้น้ำสม่ำเสมอ
-สำหรับเมล่อน มีการตัดแต่งแขนง1-11ทิ้ง เว้น12-16ไว้ หลังที่ได้ผลมีลักษณะที่ดีให้ตัดแขนงอื่นออกจนถึงข้อที่ 25จึงตัดยอด ส่วนมะเขือเทศราชินี ให้จัดเถาและแขนงเรียงเป็นรูปก้างปลาไปเรื่อยๆ

กำลังสนใจ ข้อมูลคุณมนูครบถ้วนมากเลย ขอบคุณค่ะ