ทุเรียนเป็นโรคใบติดไช้ยาอะไรครับ

ทุเรียนเป็นโรคใบติดไช้ยาอะไรครับ

4 Likes

ไม้ผลทุกชนิด เมื่อมีโรคเกิดขึ้น ก่อนอื่นจะต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดปริมาณเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อสาเหตุ หลังจากนั้นจึงค่อยพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ
ในกรณีของโรคใบติด มีแนวทางในการจัดการดังนี้

๑. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนให้เหมาะสม อย่าให้มีความชื้นในทรงพุ่มมากเกินไป
๒. กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกไปเผาทำลาย เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคในแปลงปลูกให้น้อยลง จะช่วยลดการระบาดลงได้
๓.ช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรหมั่นสำรวจการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการโรคบนกิ่งหรือใบ ควรตัดแต่งกิ่งส่วนที่เป็นโรคออกไปเผานอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) สาร เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

1 Like

ตัดออกเลย ก่อนมันแพร่

รีบตัดนะ อันตราย

เฉพาะโรคใบติดหรอครับที่ควรตัดแต่ง

ทุกโรค ควรจะตัดส่วนที่เป็นโรคออกก่อนที่จะพ่นสารฯ เพราะเป็นการลดปริมาณเชื้อสาเหตุลง จะช่วยให้การควบคุมด้วยสารฯ มีประสิทธิภาพดีขึ้น

1 Like

ครับผม