การทำให้ติดผลดก

การทำให้ติดผลดก

1 Like

มะพร้าวกี่ปีแล้วครับ

การจะทำให้มะพร้าวติดผลดกนั้น
1.การจัดการธาตุอาหาร เน้น โปแตสเซี่ยมสูง เช่น 12-12-17 +2Mg หรือ 13-13-21 +ปุ๋ยคอกขี้ไก่แกลบ ปีละครั้ง
2.ลอกเลนให้ปีละครั้งควรทำปลายฤดูฝนก่อนเข้าฤดูแล้ง ลดปัญหามะพำร้าวขาดคอลงมาบ้าง
3.การจัดน้ำให้สม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะในช่วงแล้ง
4.การเลี้ยงผึ้งหรือชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสร
5.การทำน้ำตาล ผึ้งจะมาตอมน้ำหวานที่ออกมาจากปลายจั่นมะพร้าวขณะเดียวกันก็จะช่วยผสมเกสรไปด้วย เหมาะมากสำหรับมะพร้าวต้นเตี้ย