ปลูกข้าวแล้วกี่วันค่อยใส่ปุ๋ย

ปลูกข้าวแล้วกี่วันค่อยใส่ปุ๋ย

หลักการทำให้ข้าวแตกกอมากๆใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เช่น 46-0-0ผสมกับ 16-20-0 หลังหว่าน 20-25 วันหรือ 7-10 วันหลังปักดำเพือให้ข้าวแตกกอมากๆการผสมยูเรียในอัตรา ต่ำจะช่วยให้ข้าวแข็งแรงใบเขียวตั้งและทนทานต่อโรคไหม้ ก็จะได้ รวงมาก ๆ ช่วงหลังก็ให้ปุ๋ย 16-20-0 เสนอให้ผสม 0-0-60อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ต่อเพื่อข้าวตั้งท้อง และเจริญเป็นเมล็ดข้าวเต็มเมล็ดนำ้หนักดี