ทำการเกตรอบบนัยถึงได้เงินครับ

ทำการเกตรอบบนัยถึงได้เงินครับ

1 Like

คำถามให้ชัดหน่อยๆ