นาข้าวและทำมะเขือ

นาข้าวและทำมะเขือ

1 Like

คำถามให้ชัดๆมากกว่านี้หน่อยครับ

หมายถึงปลูดมะเขือในนาข้าวหรอ