การเร่งการเจริญเติบโตและการแตกกอวของอ้อย

การเร่งการเจริญเติบโตและการแตกกอวของอ้อย

การเร่งให้อ้อยปลูกใหม่แตกกอนั้นในทางปฏิบัติแนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆเช่น 25-7-7 หรือ 15-15-15ผสม46-0-0 ก็ได้