อยากปลูกไม้เพิ่มในสวนยางพารา ต้องเริ่มต้นอย่างไร

อยากปลูกไม้เพิ่มในสวนยางพารา ต้องเริ่มต้นอย่างไร

4 Likes

ลองดูตัวอย่างการวางแผนปลูกมังคุดร่วมยางพารา
อย่างนี้เป็นการปลูกมังคุดแซมยาง เจ้าของสวนต้องวางแผนไว้แล้วดังนี้
แบบที่ 1 สับหว่างกลาง
X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X X=ยางพารา ระยะ 3X3เมตร
X---------------------X----X----X----------------------X----X----X----X O=มังคุด ระยะ 6X6 เมตร
X----------O---------X----X----X----------0----------X----X----X----X
X---------------------X----X----X----------------------X----X----X----X
X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X
แบบที่2 แถวเว้นแถว สลับกัน
X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X
------- ------------------------------------------------------------------ ----
O---------O----------O----------O----------O---------O----------O-----
---------------------------------------------------------------------------
X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X
---------------------------------------------------------------------------
O---------O----------O----------O----------O---------O----------O-----
---------------------------------------------------------------------------
X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X----X

2 Likes

ลองพวกสับปะรดหรือกล้วยดูก็ได้

1 Like

มังคุดน่าสนใจ

1 Like