มะพร้าวนำ้หอมออกรุ่นแรกๆลูกใหญ่สมบูรณ์ ต่อมาอาการทลายแห้งลูกเล็กลง มีลายแห้งที่ลูก ควรแก้ไขอย่างไรครับ

มะพร้าวนำ้หอมออกรุ่นแรกๆลูกใหญ่สมบูรณ์ ต่อมาอาการทลายแห้งลูกเล็กลง มีลายแห้งที่ลูก ควรแก้ไขอย่างไรครับ

4 Likes

ลองสังเกตปริมาณการให้น้ำดูคับว่าเหมือนกับเมื่อก่อนไหม

1 Like

รูปแรก ไรสี่ขาครับ

3 Likes

ไรสี่ขาทำลาย ผลร่วง ติดผลน้อยลง และผลเป็นรอยขี้กลาก

1 Like

ต้องใช้ยาอะไรครับ

ตามลิงค์เคหการเกษตรด้านบนที่พี่สมพงษ์ วงษ์รัตน์แชร์ไว้ครับ