พริกใบหยิกใบเหลืองต้องใช้อะไร

พริกใบหยิกใบเหลืองต้องใช้อะไร

เป็นอาการของโรคใบด่งประพริก ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสชนิดหนึ่ง

ไวรัสนี้แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยมีเพลี้ยอ่อนหลายชนิดเป็นพาหะ แต่ไม่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ด พืชอาศัยอื่นเช่น มะเขือเทศ ยาสูบ

แนวทางการจัดการ
๑.ถ้าพบอาการโรคบนต้นในระยะที่ย้ายปลูกใหม่ๆควรจะถอนเผาทำลาย อย่าเก้บไว้ในแปลง จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสได้
๒.พ่นกำจัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นแมลงพาหะของโรคนี้
(รายละเอียดวิะีการใช้สารกำจัดแมลง แล ชนิดของสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ ติดตามอ่านในโพสท์อื่นๆที่ อาจารย์สุเทพ ตอบมาหลายครั้งแล้วนะคะ