ลูกเล็กร่วง

ลูกเล็กร่วง

ลูกอะไรคะ

ลูกเล็กล่วง เกิด4 สาเหตุ
1.การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ผลติดมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ร่วงไป หากติดต่อไปก็เป็นผลกะเทย
2.อาหารสะสมไม่เพียงพอ ลูกไหนดึงอาหารดีกว่าก็ยังอยู๋ ส่วนผลอื่นก็ร่วงไป
3.มีการแตกใบอ่อน ใบอ่อนดึงอาหารไปใช้ได้ดีกว่า
4.การขาดน้ำที่จะนำไปสังเคราะห์แสงเป็นอาหารเลี้ยงลูก
5.โรคแมลงทำลาย