วิธีกำจัดเชื้อราภายในแปลงให้หายขาด ขอทราบวิธีทำหน่อย เพราะพื้นที่ปลูกมีความชื้นสูงมากครับ

วิธีกำจัดเชื้อราภายในแปลงให้หายขาด ขอทราบวิธีทำหน่อย เพราะพื้นที่ปลูกมีความชื้นสูงมากครับ

6 Likes

ตามรูปที่ส่งมาเป้น อาการเน่าที่ผลทุเรียน เนื่องจากเชื้อราชั้นต่ำ Phytophthora ซึ่งเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดิน

การจะกำจัดจากแปลงให้หายขาดคงจะเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามการลดความเสียหายลงไปเรื่อยๆ ขอเรียกว่าการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าแบบยั่งยืนจะเป็นรูปธรรมมากกว่า และสามารถปฏิบัติได้

ปัจจุบันนี้เชื้อราสาเหตุของโรคนี้ มีอยู่ทั้งในต้นทุเรียนและในดิน

การจัดการในต้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ก็จำเป็นต้องทำ เช่น
๑.การถากแผลให้สะอาดแล้วป้ายป้องกันกำจัดโรคพืชทีทมีประสิทธิภาพ
๒.การฉีดสารฯเข้าต้น
๓. การพ่นทั่วต้นในช่วงที่ติดผล

การแก้ปัญหาที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณเชื้อลงไปเรื่อยๆ คือการจัดการกับเชื้อราที่อยู่ในดิน วิะีการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือ การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ซึ่งถ้าในดินมีปริมาณเชื้อมากอาจจะเริ่มด้วยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชก่อนก็ได้

๑. ราดดินด้วย สารในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล)กลุ่มรหัส 28(โพรพาโม-คาร์ปไฮโดรคลอไรด์) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด)
๒. หลังราดสารประมาณ ๒ สัปดาห์ หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่า + ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก + รำข้าว อัตรา ๑:๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.
๓. หลังจากนั้นใส่เชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพิ่มทุกปี

นอกจากนั้น สุขอนามัยในแปลงปลูก คือ การจัดการกับเศษซากพืชที่เป็นโรค ต้องเอาออกจากแปลงให้หมด

เมื่อปริมาณเชื้อราในดินลดลงไปเรื่อยๆ โอกาสที่จะเข้าทำลายต้นพืชก็จะน้อยลง แต่กว่าจะเห็นผลคงต้องใช้เวลาพอสมควร

4 Likes

เป็นความรู้มากเลยครับ ขอแชร์ต่อนะคัรบ