การปักชำต้นทุเรียนที่ติดยอดแล้วควนทำอย่างไรบ่างครับ

การปักชำต้นทุเรียนที่ติดยอดแล้วควนทำอย่างไรบ่างครับ

2 Likes

ต้องใส่ถุงควบคุมความชื้นได้ หรือทำเป็นกระโจมหรืออุโมงค์


5 Likes

ตามอจ มนูเลยครับ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ข้อมูลเป็นประโยชน์มากคับ