วิธีการไม่ให้เพลี้ยขาวมาใต้ใบ

วิธีการไม่ให้เพลี้ยขาวมาใต้ใบ

2 Likes

ใช้ยาฉีดเลยฮะ

1 Like

ทำอย่างไร

เพลี้ยขาวคือเพลี้ยแป้งหรือเปล่า

ลองสารกลุ่ม 1 โพรฟีโนฟอส หรือ กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด ควรเปลี่ยนกลุ่มสารทุกสองอาทิตย์ไม่งั้นเพลี้ยจะดื้อยา

1 Like

แมลงที่มีสีขาวอยู่ใต้ใบจะมี1)เพลี้ยแป้ง(ไม่มีปีก มีมดเป็นพาหะ) 2)แมลงหวี่ขาว(มีปีกบินได้) เป็นตัวไหนครับ

มีปีกครับ

1 Like

เป็นแมลงหวี่ขาวมีหลายชนิดเช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบมีขนาดเล็กมาก เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสในมะเขือเทศ มันสำปะหลัง พืชตระกูลถั่ว พริก มะเขือ แตง อีกชนิดหนึ่งมีขนาดโตกว่าคือแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จะมีจุดแป้งสีขาวเรียงกันเป็นวงๆรอบกลุ่มไข่ หรือตัวอ่อน การจัดการใช้วิธีผสมผสาน
1.ตัดส่วนที่พบระบาดมากไปเผาทำลาย
2.พ่นสารสกัดจากพืช เช่น เมล็ดสะเดา ตะไคร้หอม ข่าแดง บรเพ็ด
3.พ่นด้วยสารน้ำมันปิโตรเลียมหรือไวท์ออย
4.พ่นด้วยสารเคมี
กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน
กลุ่ม 23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต

2 Likes

ขอบคุณค่ะ