ปาล์มออกลูกเน่าเกิดจากสาเหตุอะไร

ปาล์มออกลูกเน่าเกิดจากสาเหตุอะไร

๑. ถ้าเน่าทั้งทะลาย
จะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาล์มน้ำมัน โดยเส้นใยเจริญอยู่บริเวณช่องระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทะลายส่วนที่ติดทางใบ
ต่อมา เส้นใยจะขึ้นปกคลุมทั่วทั้งทะลาย และเจริญเข้าทำลายผลปาล์มน้ำมัน ทำให้เกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในผลที่เน่า

ถ้าอาการดังกล่าว มีสาเหตุจากเห็ด Marasmius palmivorus

๒. ผลเน่าที่มีอาการเปลือกนอกของผลอ่อนนุ่มมีสีดำโดยจะเริ่มจากโคนหรือปลายผลเข้ามา โดยมากจะเกิดกับผลที่สุขแล้ว
มีสาเหตุ จากเชื้อราหลายชนิด เช่นเชื้อรา Fusarium sp., Aspergillus sp., Collectotrichum sp., Penicillium sp., Botryodiplodia sp.

1 Like