เชื้อไตรโคเดอม่าสามารถใช้พร้อมกับ.. สารเมธาแลคซิลหรือฟอสอีทิล-อลูมิเนียมได้หรือไม่

เชื้อไตรโคเดอม่าสามารถใช้พร้อมกับ… สารเมธาแลคซิลหรือฟอสอีทิล-อลูมิเนียมได้หรือไม่

6 Likes

โดยทฤษฏี แล้ว สารเมตาเลกซิล และ ฟอสอีทิล อลูมิเนียม จะมีผลต่อเชื้อราในกลุ่มเชื้อราชั้นต่ำเท่านั้น
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อราชั้นต่ำ

ที่ถามมาจะใช้พร้อมกันในลักษณะใด เพราะว่าในทุเรียน
เมตาเลกซิล สามารถใช้ได้ เพื่อ ทาแผล พ่นบนใบ และ ราดดิน
ฟอสเอทิล อลูมิเนียม เหมาะที่จะใช้ พ่นบนใบ และ ราดดิน
ไตรโคเดอร์ม่า ควรใช่ในลักษณะผสมกับ ปุ๋ยหมัก /ปุ๋ยคอก และ รำข้าว เพื่อหว่านรอบโคนต้น เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในดิน

จึงไม่น่าจะใช้ร่วมกัน เพราะลักษณะการใช้ต่างกัน
และจำเป็นอย่างไรที่จะใช้ร่วมกัน

6 Likes

ขอสอบถามได้ไหมคับ ว่าสารสองกลุ่มแรก ใช้ราดดินทั่วๆแปลง หรือต้องเน้นราดโคนต้นคับ

เน้นใช้ราดบริเวณโคน เพราะ
๑.เชื้อจะเข้าจากปลายราก แต่มักจะมาแสดงอาการที่ใกล้ๆส่วนโคนต้น การราดสารฯบริเวณนั้นจะมีโอกาสยับยั้งการพัฒนาของเชื้อได้มาก ถ้าทำได้ การราดให้กว้างออกไปถึงบริเวณปลายรากก็จะข่วยยับยั้งการเข้าทำลายที่บริเวณปลายรากอ่อนได้
๒. สารฯมีราคาแพง

แต่อย่างไรก็ตามการราดสารฯเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น การจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนควรจะเน้นใช้ไตรโคเดอร์ม่าหว่านมากกว่า ส่วนสารฯควรจะใช้กับส่วนเหนือดิน เช่น ทาแผล พ่นบนต้น

2 Likes