การแต่งกิ่งทุเรียน

การแต่งกิ่งทุเรียน

การแต่งกิ่งทุเรียน คือ ขบวนการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน โดย่จะลดปริมาณกิ่งทุเรียนที่มีมากแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกให้เหมาะสมกับทรงพุ่ม และความอุดมสมบูรณ์ของต้นทุเรียน การแต่งกิ่งทุเรียนมี 2 ประเภท ได้แก่ การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม และ การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม คือ การตัดแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมความสูงและความกว้างของทรงพุ่มทุเรียนตามที่ผู้ผลิตต้องการ

ประโยชน์ในการแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม

 1. ทำให้สะดวกในการปฏิบัติงาน ได้แก่ พ่นสารเคมี เก็บเกี่ยว ฯ

 2. ช่วยให้ต้นทุเรียนได้รับแสงทั่วทั้งทรงพุ่ม ทำให้ออกดอกติดผลดี

 3. ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น ไม่เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง

 4. ช่วยกระตุ้นให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการ

 5. ทำให้โครงสร้างลำต้นทุเรียนแข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย

หลักการแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อควบคุมทรงพุ่ม

 1. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนกระโดง หรือกิ่งน้ำค้างออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร และควบคุมความสูงทรงพุ่มเป็นครึ่งทรงกลม

 2. ตัดกิ่งสาขาด้านข้างลำต้นที่เป็นสาขาที่เรียงซ้อนทับกันโดยเลือกตัดกิ่งสาขาที่มีขนาดเล็กกว่าออก เหลือกิ่งสาขาที่ใหญ่กว่าไว้ โดยกำหนดระยะห่างช่องไฟให้เหมาะสม สับระหว่างกันหมุนเวียนไปจากด้านล่างจนถึงด้านบนยอด

 3. กิ่งในทรงพุ่มอื่นๆกิ่งมุมแคบ กิ่งแซมด้านข้างลำต้น กิ่งแซมที่ออกจากกิ่งสาขาใหญ่ในทรงพุ่ม

 4. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนด้านล่างชายพุ่มให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดการอับชื้น

การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล การตัดแต่งกิ่งทุเรียนเป็นเรื่องสำคัญ หากตัดสินใจผิดอาจสูญเสียกิ่งนั้นไปเลย โดยเฉพาะกิ่งสาขาที่ตัดแล้วก็จะหมดไปส่วนการตัดปลายยอด ยอดจะแตกใหม่ได้

ประโยชน์ในการแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

 1. ทำให้แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง

 2. ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น

 3. ช่วยลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง

 4. ช่วยลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร

 5. ทำให้โครงสร้างลำต้นทุเรียนแข็งแรง

 6. ช่วยเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น

หลักการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

 1. ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง

 2. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนสาขาซ้อนทับกัน ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ

 3. ตัดแต่งกิ่งแซมบนกิ่งหรือกิ่งกอตะไคร้ ในทรงพุ่มออกเพื่อ ลดการแก่งแย่งอาหาร

 4. กิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก

 5. กิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก

 6. กิ่งแซมบนลำต้น

 7. หลังจากทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแต่งกิ่งทุเรียน

 1. การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อควบคุมทรงพุ่มควรทำปีละครั้ง

 2. การแต่งกิ่งทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย

อุปกรณ์ในการแต่งกิ่งทุเรียน

 1. กรรไกรมือตัดแต่งกิ่ง
 2. กรรไกรด้ามยาวตัดแต่งกิ่ง
 3. เลื่อยมือขนาดเล็ก
 4. เลื่อยคันธนูขนาดกลาง(สำหรับเลื่อยกิ่งขนาดใหญ่)
 5. บันไดอะลูมิเนียมขนาดกลางสูง 2.0 เมตรรูปมีเชือกผูกยึดบันไดกับลำต้นส้ม เพื่อปีนไปตัดกิ่งที่สูงขึ้นไป
 6. หมวกกันกระแทก ที่ใช้กับงานโยธา ฯ
 7. แว่นตากันฝุ่นเข้าตา
 8. เสื้อแขนยาว
 9. ปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

การปฏิบัติงานในการตัดแต่งกิ่งทุเรียน

 1. สำรวจดู สัตว์และแมลงมีพิษ หากพบให้ไล่ออกไปก่อนที่ปฏิบัติงาน

 2. กำหนดรูปแบบ หรือโครงสร้างต้นที่มาตรฐาน

 3. ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านบนก่อนเพื่อกำหนดทิศทางแสงส่องผ่านลงในทรงพุ่ม แล้วค่อยมาตัดแต่งกิ่งด้านล่าง

 4. ทาปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดรา

การดูแลหลังแต่งกิ่งทุเรียน

 1. ใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ16-16-16 หรือ 25-7-7

 2. รดน้ำสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อน

 3. ดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช ช่วงแตกใบอ่อน

เรียบเรียงโดย อาจารย์มนู โป้สมบูรณ์

115 Likes

ขอบคุณมากๆครับแอดมิน

1 Like

ถูกใจดีมากที่ให้ความรู้มีสาระจะได้นำไปปฏิบัติขอบคุณ

1 Like

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วพ่นยากันราหรือทาปูนแดงแล้วใส่ปุ๋ยทันทีแลเวอีกกี่วันจะใส่ปุ๋ยได้อีกค่ะ

1 Like

ขอบคุณครับบบบบ

1 Like

การตัดแต่งกิ่งเสร็จหลังการเก็บเกี่ยวเราต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรบ้างค่ะและต้องฉีดยาอะไรบ้างค่ะ

ได้ประโยชน์มากค่ะ

1 Like

การตัดยอดทุเรียน เพื่อไม่ให้สูง ควรตัดยอด เมื่อต้นทุเรียนอายุกี่ปีครับ

5 Likes

ขอบพระคุณคะ

หลังครบหนึ่งเดือนไปแล้วครับพี่

ช่วงเวลาไหน เดือนไหนเหมาะต่อการแต่งกิ่งคะ

ตา. ขท

กิ่งที่ตัดเราควรตัดให้ชิดลำต้น หรือห่างจากลำต้นเท่าไรครับ

ขอบคุณครับ