โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน คือ อาการเน่าที่โคนต้น กิ่ง หรือที่ผิวเปลือกของต้นทุเรียน คล้ายมีคราบน้ำเกาะติดโดยสภาพที่ต้นทุเรียนจะเกิดจุดฉ่ำน้ำและมีน้ำเยิ้มออกมาเนื้อเยื่อและเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ถ้าลุกลามจะทำให้ใบร่วงและ ต้นตายลง

สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

เชื้อราไฟทอปทอร่า (Phytophthora palmivora (Buller) Butler)เป็นเชื้อราชั้นต่ำที่อาศัยอยู่ในดิน ชื่อ ไฟทอปทอร่า นี้ มีความหมายว่า ผู้พิฆาต หรือผู้ทำลายพืช เชื้อตัวนี้พบที่ไหนจะทำลายพืชได้รุนแรง รวดเร็วและเสียหายเสมอ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากน้อยอย่างไรจะต้องมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วย

อาการของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

อาการเน่าที่ส่วนโคนต้น และกิ่ง ที่ผิวเปลือกของลำต้นหรือกิ่ง คล้ายมีคราบน้ำเกาะติด เห็นได้ชัดในสภาพที่ต้นทุเรียนแห้งเกิดจุดฉ่ำน้ำและมีน้ำเยิ้มออกมาเนื้อเยื่อและเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม แสดงอาการลุกลามเน่ารอบโคนต้น ทำให้ทุเรียนใบร่วงหมดต้น ยืนต้นแห้งตายในเวลาต่อมา เชื้อราเข้าทำลายที่ใบจะเกิดเป็นจุดสีน้ำตาล ถ้าเข้าทำลายที่ผลจะเกิดจุดสีน้ำตาลบนผล จะทำให้ผลเน่าและร่วงลงมาจากต้น เชื้อเข้าทำลายที่รากต้นทุเรียน ทำให้รากเป็นสีน้ำตาล เมื่อรากเน่ามาก ใบทุเรียนที่อยู่ปลายกิ่งไม้จะมีอาการซีดเหลือง การเจริญเติบโตชะงัก และต่อมาใบเริ่มร่วงที่ส่วนปลายกิ่งของต้น

การแพร่ระบาดโรครากเน่าโคนเน่า

เชื้อรานี้อาศัยอยู่ในดิน สปอร์ซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์จะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดี เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม หรือ มีอาหารเพียงพอ สปอร์นี้จะงอกและ สร้างเส้นใยเข้าไปในรากพืชและเจริญพัฒนาสร้างเส้นใยขยายตัวภายในพืชทำให้รากเน่าเป็นสีน้ำตาล เมื่อรากเน่ามากใบทุเรียนที่ปลาย กิ่งจะเหลืองซีด ชะงักการเจริญและร่วงในที่สุด

ในสภาวะที่ความชื้นสูงและฝนตกชุก เชื้อราแพร่กระเซ็นเข้าทำลาย ที่โคนต้น และ กิ่งใหญ่ๆ เห็นเป็นจุดฉ่ำน้ำและมีน้ำเยิ้มออกมาเนื้อเยื่อและเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ต้นทุเรียนแสดงอาการเหลืองเป็นกิ่งๆ หลังจากนั้นจะแพร่กระจายไปสู่ผล ทำให้ผลเน่า

นอกจากความชื้นและฝนที่จะมีผลต่อการเจริญพัฒนาและแพร่กระจายของเชื้อแล้ว อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่านี้สามารถเจริญได้ในอุณหภูมิ 11 -35 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนาของเชื้อรานี้ อยู่ที่ 27.5 – 30 องศาเซลเซียส

แนวทางการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าสำหรับผู้ที่จะเริ่มปลูกทุเรียนใหม่

 1. ปรับดินบริเวณหลุมปลูกด้วยปูนขาว ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์

 2. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก

 3. หลังย้ายปลูกหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา 1 : 50 – 100 : 4 กก.

 4. สำหรับผู้ที่ปลูกแล้วแต่ยังไม่พบอาการ ให้ที่โคนต้นทุเรียนหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา 1 : 50 – 100 : 4 กก.

กรณีที่มีโรครากเน่าโคนเน่าเกิดขึ้นแล้ว

 1. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด

 2. ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด

 3. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารเคมีสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ*

 4. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปโฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา 1 : 50 – 100 : 4 กก.

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่านั้น ต้องหว่านให้รอบโคน มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้มากเกินไป เพราะการจะผสมและหว่านในพื้นที่ใหญ่ๆอย่างสวนทุเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะทั่วถึง และคำถามที่ว่าจะต้องใช้ซ้ำเมื่อไหร่ นั้น เราสามารถสังเกตุได้จากเส้นใยสีเขียวของเชื้อราที่บริเวณโคนต้นพืช ใน ๑ -๒ ปีแรกของการใช้อาจจะต้องเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยคอก และอาจจะหว่านรำข้าวเพิ่มเป็นระยะๆ เพราะรำข้าวคืออาหารโดยตรงของเชื้อจุลินทรีย์ ถ้าหว่านรำข้าวลงไปแล้วไม่มีเส้นใยสีเขียวเกิดขึ้น

สารสำหรับเชื้อราชั้นต่ำเช่นสารเคมีในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล)

กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด )

กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม)

กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )

กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ )

กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**)

กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** )

กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล)

กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น

** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส

การฉีดกรดฟอสฟอรัสเข้าต้นทุเรียน

วิธีการใช้ กรดฟอสฟอรัส / กรดฟอสฟอนิก ( Phosphorous acid, Posohonic acid) ฉีดเข้าต้นทุเรียน สำหรับควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปทอร่า (Phytophthora ) นั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตร ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมาและใช้ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ อาจจะมีการพัฒนาดัดแปลงไปบ้างตามความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละราย ขอสรุปวิธีการใช้ตามนี้

อัตราการผสมสารเคมี

ฤดูฝน : ใช้กรดฟอสฟอรัส เอซิด 10 มล. ผสมกับน้ำกลั่น 10 มล. ต่อ 1 หลอด

ฤดูแล้ง: ใช้กรดฟอสฟอรัส เอซิด 5 มล. ผสมกับน้ำกลั่น 10 มล. ต่อ 1 หลอด

ปริมาณที่ใช้ต่อต้น : สามารถคำนวณได้ 2 วิธีคือ

 1. วัดความยาวของเส้นรอบวงลำต้น สูงจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุต : ใช้สารที่ผสมแล้ว 1 หลอดต่อความยาวเส้นรอบวง 30 – 40 ซม.

 2. คำนวณจากอายุของต้นทุเรียน : อายุ 3-4 ปี ใช้ 1 หลอด อายุ 5-7 ปี ใช้ 2 หลอด อายุ 8-10 ปีใช้ 3 หลอด อายุ 11- 15 ปี ใช้ 3-4 หลอด และ อายุ มากกว่า 15 ปีใช้ 4 หลอด

ระยะเวลาในการฉีด

 1. ถ้าใช้เพื่อป้องกันโรค ในกรณีที่ต้นยังไม่แสดงอาการ: ฉีด ทุก 4 – 6 เดือน

 2. รักษาต้นที่มีอาการเล็กน้อย : ฉีดทุก 2-3 เดือน

 3. รักษาต้นที่มีอาการรุนแรง : ฉีดทุก 1-2 เดือน

เรียบเรียงโดย อาจารย์อรพรรณ วิเศษสังข์

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

ธรรมศักดิ์ สมมาตรย์. 2532. การควบคุมโรคโคนเน่ารากเน่าของทุเรียนด้วยเทคนิคโรคพืช มก. และสาร m-dKP.หน้า 42-48. ในเอกสารประกอบการบรรยาย เทคนิคและกลยุทธในการต่อสู้โรคทุเรียนและพริกไทย.

206 Likes
ถูกไฟรท็อป ใบเหลืองแล้วครับ โอกาสรอดมีมั้ยแนะนำยาหน่อย
ทุเรียนประมาณ2ปีลำต้นมีรอยช้ำกดมีน้ำซึมๆออกแก้ใขอย่างไงครับ
กรณีโคนเหน่าจะทำยังไงครับ
ต้นทุเรียนอายุ3-4ปี เกิดจากสาเหตุใดครับและควรแก้ไขอย่างไร
อาการต้นทุเรียนอย่างนี้เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรครับ
ทุเรียนกำลังออกดอกติดเชื้อราไฟท๊อปโทร่าต้องแกไขยังงัยค่ะ
ใช่โรครากเน่าไหมครับและจะแก้ไขยังไงครับ #กำลังมีดอกครับ
ฝนตกมากทุเรียนเป็นโรค ใช้ยาตัวไหนรักษาดีครับ
เนะนำวิธีแก้ปัญหารากเน่าหน่อยครับ
พอจะเข้าหน้าหนาวโครนี้จะมาทุกปีจะเป็นแผลแตกแล้วมีน้ำไหลออกมา
อาการนี้คืออะไรครับและแก้ไขยังไงครับ
ลักษณะนี้ใช้ฟิวซาเรียม หรือไฟทอปธอร่า ทดลองใช้ สารฟอสอีทิล และสารแมนโคเซบ และสารไตรโคเดอร์ม่าก็แล้วไม่หาย อาจารย์มีวิธี
จะรักษายังไงคะ จะรอดหรือป่าว
ปลูกทุเรียนครับในกรณีเป็นโรครากเน่าโคนเน่า การที่จะไม่ให้เชื้อดื้อยา เช่นเมตาแลกซิล+แมนโคเซบ จะผสมอัตราอย่างไรครับ เช่นใ
ผมซื้อทุเรียนต้นใหญ่สูงประมานหัว.ตอนนี้เจอปัญหารากเน่า(ไฟท๊อบธอรา)ปลูกได้2เดือนกว่า.และมีแมลงเจาะลำต้น.ควรทำไงดีครับ.ผมม
ผมปลูกทุเรียนได้อายุครบ 1 ปีพอดีแต่มีต้นที่มีอาการ ใบมีสีน้ำตาลและร่วง(ใบเหี่ยวเฉา)สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
ไฟทอป(รากเน่าในโคนต้นทุเรียนอายุ16ปี) ขอคู่มือวิธีฝังเขมดวยคะ
ทุเรียนต้นเก่าอายุ26ปี ผมใบร่วงจากยอดมีแนวทางแก้ไขไหมครับตอนนี้ผมใส่ยาม่วงกับกำลังเปิดให้แสงลงพื้นมันอาจเกิดจากอะไรได้
ต้นทุเรียนเน่าแก้ปัญหาได้ไหมครับ
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ เจอมีน้ำแฉะและพบขุ๋ยโคนต้น เปิดดูไม่เจอหนอน 3-4 วันต่อมา เจอรอยแฉะบริเวณใกล้
เป็นไฟท๊อปเยอะมากเลยค่ะ ถากทายาก็แล้ว พ่นไตโคก็แล้วไม่หาย ขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ไหมคะ
โรครากเน่ากับทุเรียนต้องรักษาแบบไหนค่ะ
ไฟว์ทอปไม่หายยาตัวไหนที่ดีที่สุดเป็นเยอะมาก
อาการนี้ต้องทำอย่างไรคับ คอดินเน่าครึ่งซีก
ทุเรียนรากเน่าโคนเน่าแก้อย่างไงครับ
ทุเรียนมีเป็นต้นก็เน่าแล้วเราใช้ต้นกล้วยทาหายไหมครับ
ไฟทอปเริ่มมาเยือนแล้ว ใช้ยาตัวไหนครับ ตอนนี้เริ่มเป็นที่ลูก รบกวนหน่อยครับ
โรคราหน้าฝนที่ควรรู้ใน 5 พืช รู้ทางแก้ไว้ยังไงก็ต้องเจอ! ตอน โรคราในทุเรียน
เกิดจากอะไรครับ ควรแก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ
ทุเรียนท๊อปเกิดจากสาเหตุิอะไรแล้วจะรักษายังไงจร้า
สวัสดีครับขอความรู้หน่อยครับ ทุเรียนผมประมาณ10-11ปี หลังจาเกเก็บเกี่ยวเสร็จก็มีแผลท็อปเกิดขึ้นหลายต้นควรจะรักษาและป้องกั
ขอความรู้แระวิธีรักษาน่อยคับ
รบกวนสอบถามทีครับ ทุเรียน ใบถอดสี ยอดแห้งกรอบเลยครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ รบกวนทีครับ
อยากถามผู้รู้คับ ไตรโคเดอร์มามีประโยชน์อย่าไรคับ ทุเรียนผมอายุ 5ปีกว่าจะใช้ได้ไหมคับ ถ้าใช้ควรใช่แบบไหนคับ
ขอถามผู้รู้หน่อยคะการฝังเข็มทางท่ออารของทุเรียนมีข้อดีและเสียอย่างไรบ้างคะ
การป้องกัน กำจัดโคนเน่าของทุเรียน
ไฟทอปเธอรา ในทุเรียน เพื่อนๆพี่ๆ มีวิธีรักษากันแบบไหนครับ แบ่งปันความรู้กันครับ
รบกวนถามเรื่องทุเรียนเป็นแบบนี้มีวิธีแก้ไมคับ
ขิคำปรึกษาหน่อยคะรากเน่าโคนเน่าให้ยาตัวไหนแล้วต้องรักษาอย่างไรคะ
สอบถามครับ ต้นทุเรียนมีน้ำที่ลำต้นต้นเล็กแตกเป็นแผลมีน้ำชื้นๆดั่งรูปครับ สาเหตุจากอะไร แก้ไขอย่างไรช่วยแนะนำด้วยคับมือ
พี่ๆใช้ยาตัวใหนป้องกันหรืรักษา ไฟทอบ กันบ้างครับแนะนำหน่อยครับอาทิตย์กว่าละยังไม่แห้งเลยครับ
ผมควรจะใช้อะรัยรักษาต้นทุเรียนอายุ10กว่าปี
แก้ไขยังไงครับ
มียาตัวไหนรักษาได้บ้างคะ เป็นยกสวนเลย
ขอสอบถามหน่อยครับ มันคืออะไรครับ #ทุเรียน
สอบถามครับทุเรียนหลังจากฝนตกหนักติดต่อหลายวันเจอปัญหาแบบนี้เป็นโรคอะไรใช้สารเคมีตัวไหนป้องกันรักษาดีครับ

ขอบคุณทีมงานทุกท่าน…สำหรับข้อมูลที่ดี มีประโยขน์ อ่านง่าย และเข้าใจง่ายดีครับ…ขอให้ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และมีประโยชน์เช่นนี้แก่เกษตรกรมากๆ ต่อๆ ไป ครับ…ขอบคุณครับ…

19 Likes

ขอบคุณครับ

2 Likes

สุดยอดครับ

3 Likes

ตรงกับข้อมูล ที่ศึกสามา

1 Like

เปลือกของลำต้นปริแตกเกิดจากโรคนี้หรือไม่ครับ

2 Likes

ไม่เข้าใจอัตรส่วนผสม 1:50-100:4

4 Likes

1.ใช้ไตรโครเดอร์ม่า จำนวน 1 ส่วน
2.ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก จำนวน 50-100 ส่วน
3.ใช้รำข้าว จำนวน 4 ส่วน
หมายเหตุ:เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย…อาจจะแทนคำว่า “ส่วน” เป็น “กิโลกรัม” หรือ อื่นๆ ก็ได้ครับ…

6 Likes

อาการโรคโคนเน่าลงลูกไหมครับแบบนี้

1 Like

ขอบคุณมากครับ กำลังเจอปัญหานี้คับผม

เป็นไปได้ และจะส่งผลให้เน่าที่บริเวณส่วนชั้วลงมาที่ผล

2 Likes

การปริแตก และแผลแห้ง อาจจะเป็นเพราะความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหาร และ เนื่องจากสภาพแวดล้อม ที่จะเป็นปัญหาคือเมื่อเกิดอาการของเปลือกปริแตกแล้ว บางครั้งมีเชื้อรา สาเหตุโรคพืชอีกชนิดหนึ่งเข้าทำลายที่รอยแตกนั้น ส่งผลให้เกิดเป็นอาการต้นแตกยางไหลได้ เพื่อป้องกันการเข้าทำลายซ้ำอาจจะทาด้วยปูนแดง หรือ สารกลุ่มคอปเปอร์

3 Likes

กําลังเป็นอยู่พอดี​ ใช้ยากลุ่ม​ 22​ ทาเอาที่แผลเน่าจะได้มั้ยครับ

2 Likes

ใช้ได้ แต่ต้องถากแผลให้หมดร่องรอยสีน้ำตาลด้วย หลังจากนั้นอย่าลืมหาไตรโคเดอร์ม่ามาหว่าน กำจัดสาเหตุที่อาศัยอยู่ในดิน

3 Likes

อยากทราบว่าการใช้ต้นกล้วยทาได้ผลไหม

การฉีดเข้าต้นหลายหลอดพร้อมกันมีผลอะไรบ้างครับ

1 Like

ไม่่มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ คงต้องรอผู้ที่เคยใช้มาช่วยตอบนะคะ

1 Like

สามารถปฏิยัติได้ เพราะปริมาณการใช้ของจำนวนหลอด จะขึ้นอยู่กับอายุของพืช และ ขนาดของต้นพืชอยู่แล้ว

1 Like

เคยได้ยินการใช้ไฟมาจี้ลนบริเวณที่เป็นโรควิธีนี้ดีหรือเปล่าครับ

ไม่เคยได้ยินเลยนะคะ ถ้าอยากจะทราบ หรือ หาความรู้ คงต้องทดลองเอง เสี่ยงกับต้นทุเรียน ๑-๒ ต้น

1 Like