การตัดแต่งกิ่งมังคุด

การตัดแต่งกิ่งมังคุด

การตัดแต่งกิ่งมังคุด คือ ขบวนการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด เป็นการลดปริมาณกิ่งที่มีมากแต่ไม่เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับทรงพุ่ม การตัดแต่งกิ่งมังคุดสามารถทำได้ 2 ประเภท ได้แก่ การตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม และการตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ซึ่งมีประโยชน์และหลักการการตัดแต่งกิ่งมังคุด ดังนี้

การตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อสร้างหรือควบคุมทรงพุ่ม

เป็นการตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อสร้างหรือควบคุมความสูงและความกว้างของทรงพุ่มให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตต้องการ โดยประมาณ ความกว้างทรงพุ่ม 5-6 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร (ระยะ6X6 เมตร)

ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อสร้างและควบคุมทรงพุ่ม

 1. สะดวกในการปฏิบัติงาน ได้แก่ พ่นสารเคมี เก็บเกี่ยว ฯ

 2. ต้นมังคุดได้รับแสงทั่วทั้งทรงพุ่ม ทำให้ออกดอกติดผลดี

 3. อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง

 4. ทำให้โครงสร้างลำต้นมังคุดแข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย

หลักการของการตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อคุมทรงพุ่ม

 1. ตัดแต่งกิ่งกระโดง หรือกิ่งน้ำค้างออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร และควบคุมความสูงทรงพุ่มเป็นครึ่งทรงกลม

 2. ตัดกิ่งสาขาด้านข้างลำต้นที่เป็นสาขาที่เรียงซ้อนทับกันโดยเลือกตัดกิ่งสาขาที่มีขนาดเล็กกว่าออก เหลือกิ่งสาขาที่ใหญ่กว่าไว้ โดยกำหนดระยะห่างช่องไฟให้เหมาะสม สับระหว่างกันหมุนเวียนไปจากด้านล่างจนถึงด้านบนยอดลดการทิ้งกิ่ง

 3. กิ่งในทรงพุ่มอื่นๆกิ่งมุมแคบ กิ่งแซมด้านข้างลำต้น กิ่งแซมที่ออกจากกิ่งสาขาใหญ่ในทรงพุ่ม

 4. ตัดแต่งกิ่งด้านล่างชายพุ่มให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและลดการอับชื้น

การตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

 1. ทำให้แสงส่องผ่านได้ทั่วทั้งทรงพุ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง

 2. ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก การคายน้ำได้ดีไม่อับชื้น

 3. ลดแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและแมลง

 4. ลดปริมาณกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และแก่งแย่งอาหาร

 5. ทำให้โครงสร้างลำต้นแข็งแรง

 6. เพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการออกดอกติดผลดีขึ้น กระตุ้นให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกันทำให้ออกดอกติดผลพร้อมกันง่ายต่อการจัดการผลิต

หลักการตัดแต่งกิ่งมังคุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล

 1. ตัดกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง โดยตัดชิดโคนกิ่ง

 2. ตัดกิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลายออก รวมถึงกิ่งแห้งหรือฉีกหักต้องตัดออก

 3. ตัดแต่งกิ่งซ้อนทับกัน ออกเพื่อให้กิ่งทุกๆกิ่งได้รับแสงอย่างสม่ำเสมอ

 4. ตัดแต่งกิ่งแซม ในทรงพุ่มออกเพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร

 5. หลังจากทำการตัดแต่งกิ่ง ควรทาแผลด้วยปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดรา

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งมังคุด

 1. การตัดแต่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มควรทำปีละครั้ง

 2. ส่วนการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผล ควรทำปีละ1-2 ครั้ง หลังเก็บผลผลิต แล้วทำการตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยบำรุงต้นไปเลย

อุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งมังคุด

 1. กรรไกรมือตัดแต่งกิ่ง
 2. กรรไกรด้ามยาวตัดแต่งกิ่ง
 3. เลื่อยมือขนาดเล็ก
 4. เลื่อยคันธนูขนาดกลาง(สำหรับเลื่อยกิ่งขนาดใหญ่)
 5. บันไดอะลูมิเนียมขนาดกลางสูง 2.0 เมตรรูปมีเชือกผูกยึดบันไดกับลำต้นมังคุด เพื่อปีนไปตัดกิ่งที่สูงขึ้นไป
 6. หมวกกันกระแทก ที่ใช้กับงานโยธาฯ
 7. แว่นตากันฝุ่นเข้าตา
 8. เสื้อแขนยาว
 9. ปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

ขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งมังคุด

 1. สำรวจดู สัตว์และแมลงมีพิษ หากพบให้ไล่ออกไปก่อนที่ปฏิบัติงาน

 2. กำหนดรูปแบบ หรือโครงสร้างต้นที่มาตรฐาน

 3. ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านบนก่อนเพื่อกำหนดทิศทางแสงส่องผ่านลงในทรงพุ่ม แล้วค่อยมาตัดแต่งกิ่งด้านล่าง

 4. ทาปูนแดงหรือสารเคมีป้องกันกำจัดรา

 5. เก็บกิ่งไม้ที่ตัดแล้วออกจากแปลงปลูก ไปย่อยสลายทำปุ๋ยเพื่อลดการสะสมโรคและแมลง ที่จะย้อนกลับมาระบาดในแปลงอีก

การดูแลหลังตัดแต่งกิ่งมังคุด

 1. ใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ,16-16-16 หรือ 25-7-7

 2. รดน้ำสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อน

 3. ดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืช ช่วงแตกใบอ่อน

 4. หากต้องการให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน อาจใช้ไทโอยูเรีย (0.5 %) หรือ 100 กรัม / น้ำ 20 ลิตร(การใช้ไทโอยูเรียอาจทำให้ใบไหม้ จึงต้องศึกษาให้ละเอียดเสียก่อน)

เรียบเรียงโดย อาจารย์มนู โป้สมบูรณ์

24 Likes

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆ

2 Likes

ขอบคุณครับ