ยาฆ่าแมลงฉีดแล้วกี่วันถึงนำผลไม้มากินได้ครับ

ยาฆ่าแมลงฉีดแล้วกี่วันถึงนำผลไม้มากินได้ครับ

5 Likes

ปกติก็ 14 วัน แต่เอาชัวๆก็ฉลากข้างขวดเลย

1 Like

ขึ้นกับชนิดของสารโดยเฉลี่ยแล้ว 3-7วัน ยกเว้นสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตบางชนิด เช่น ไตรอะโซฟอส โพรฟีโนฟอส อาจจะใช้เวลา 10-21วัน ขึ้นกับปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความถี่และอัตราการใช้สาร เป็นต้น

2 Likes