อยากจะลองปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบฝึกหัดเริ่มมีใครแนะนำบ้างไหมครับขอราย ได้ไม่ต้องมากพออยู่ได้และขยับขยายเติบโตได้

อยากจะลองปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบฝึกหัดเริ่มมีใครแนะนำบ้างไหมครับขอราย ได้ไม่ต้องมากพออยู่ได้และขยับขยายเติบโตได้

2 Likes

หญ้าเนเปียไหมครับ เลี้ยงได้ทุกชนิดเลย โตเร็ว ปลูกง่าย

1 Like

หญ้าหวานอิสราเอลก้อดีนะคับเลี้ยงสัตวได้ทุกชนิด ผมปลูกใช้เลี้ยงหนูนาคับ ประต้นค่าอาหารได้มากเลย หนูกินดีโตเร็ว

ขออภัยประหยัดต้นทุนค่าอาหารคับ