แบบนี้โรคพืชหลือแมลงครับ

แบบนี้โรคพืชหลือแมลงครับ

8 Likes

อาการยอดแห้งสาเหตุส่วนมากแมลงจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนก่อน เช่น เพลี้ยจักจั่นฝอยหรือเพลี้ยไก่แจ้ หลังจากนั้นจะมีรอยแผลทำให้เชื้อราเข้าแทรก ควรตัดแต่งกิ่งให้แตกใหม่ แล้วค่อยป้องกันกำจัดแมลงช่วงแตกยอดและใบอ่อนชุดใหม่

4 Likes

น่าจะโดนแมลงเข้าทำลายตอนแตกใบอ่อนครับ แล้วหลังจากนั้นเชื้อราเข้ามาหลังจากใบร่วงแล้ว

1 Like

เจอบ่อยเลย พวกเพลี้ยชอบกินยอดอ่อน

1 Like