การโรยเกลือรอบโคนต้นมะพร้าว มีผลดี ผลเสีย อย่างไรครับ

การโรยเกลือรอบโคนต้นมะพร้าว มีผลดี ผลเสีย อย่างไรครับ

3 Likes

ถ้าโรยไม่เยอะคงไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าโรยเยอะและต่อเนื่องอาจจะทำให้คุณสมบัติดินเปลี่ยนไปในระยะยาว

2 Likes

โรยได้คะ ต้นละครึ่งกิโลกรัม ควรทำในฤดูฝน เพราะน้ำฝนจะช่วยละลายเกลือลงสู่ผิวดินเร็วได้เร็ว แล้วอีกครึ่งปีโรยเกลืออีกครั้ง แต่อย่าให้ตรงกับฤดูแล้ง เพราะต้นมะพร้าวเมื่อเจอความเค็มจะคายน้ำทันที ทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ จั่นร่วง

2 Likes

โรยได้ แต่ต้องไม่ถี่ไป เดี๋ยวดินเสียแล้วต้นตาย

1 Like

ขอบคุณครับ