การเลือกพันธุ์ทุเรียนและต้นพันธุ์ทุเรียนเพื่อการค้า

การเลือกพันธุ์ทุเรียนและต้นพันธุ์ทุเรียนเพื่อการค้า

ทุเรียนพันธุ์ดี คือ พันธุ์ทุเรียนที่มีลักษณะดีเด่น เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปของผู้บริโภค ทุเรียนพันธุ์ดีจะมีการเจริญเติบโตเร็ว ต้านทานโรคและแมลงโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ออกผลเร็ว-สุกแก่เร็ว ติดผลดี ทุเรียนพันธุ์ดียังมีคุณภาพผลผลิตที่ดีด้วย โดยมีเนื้อหนาเมล็ดลีบ สีเข้มกลิ่นอ่อน รสชาติดี ไม่ขม สุกแล้วเก็บได้นาน สามารถรับประทานได้หลายวัย

ทุเรียนพันธุ์ดีทางการค้า

ทุเรียนพันธุ์ดีที่นิยมปลูกและบริโภคในประเทศไทย มีทั้งหมด 6 พันธุ์ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนกระดุม ทุเรียนชะนี ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนพวงมณี และทุเรียนเม็ดในยายปราง ซึ่งมีลักษณะและจุดเด่นของแต่ละพันธุ์ทุเรียน ดังต่อไปนี้

 1. ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนหมอนทองจัดเป็นทุเรียนพันธุ์หนักปานกลาง เจริญเติบโตเร็ว โครงสร้างต้นทุเรียนแข็งแรง ลำต้นอวบใหญ่ ทรงพุ่มสวยเป็นทรงสามเหลี่ยม ใบใหญ่ทรงกระบอกยาว สีเขียวเข้ม
 • การตกผลของทุเรียนหมอนทอง (เริ่มให้ผลครั้งแรก) ต้นทุเรียนจะออกผลหลังปลูกไปแล้วประมาณ 5 ปี ติดผลดก แต่ร่วงง่าย กระจายการติดผลได้โดยการตัดแต่งผลทุเรียนทำให้ได้ผลสวย เหมาะสำหรับการส่งออก

 • คุณภาพทุเรียน ผลทรงกลมกระบอกยาว ขนาด กว้างประมาณ 25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ผิวสีเขียว หรือเหลืองอมน้ำตาล ก้นผลเรียวแหลมเป็นติ่งแบบก้นหอย เปลือกบาง ฐานหนามใหญ่ หนามเล็กตรง ปลายแหลม ผลขนาดใหญ่ 2.0-5.0 กิโลกรัม

 • จุดเด่น เนื้อหนา สีเหลืองอ่อน ละเอียดปานกลาง เมล็ดเล็กลีบส่วนใหญ่มีรสชาติหวานมันแหลม มีกลิ่นอ่อน ความหวาน สามารถรับประทานหลายวัยที่ความสุกแก่ 70-100% แต่ความอร่อยมากควรเป็น 85-90% ลักษณะพิเศษ สามารถนำไปแปรรูป เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนเชื่อม ทุเรียนชิป เป็นต้น

 • การตลาด ทุเรียนหมอนทองถือเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ จัดเป็นทุเรียนพันธุ์ยอดนิยม ของไทยและเอเซียนที่ปลูกเป็นการค้า

 1. ทุเรียนพันธุ์กระดุม ทุเรียนกระดุมเป็นทุเรียนพันธุ์เบา เจริญเติบโตเร็ว โครงสร้างต้นทุรียนแข็งแรง ลำต้นอวบใหญ่ ทรงพุ่มกลม ใบใหญ่กลมมน
 • การตกผลของทุเรียนกระดุม (เริ่มให้ผลครั้งแรก) ต้นทุเรียนออกผลหลังปลูกไปแล้วประมาณ 4-5 ปี ติดผลดก กระจายการติดผลได้โดยการตัดแต่งผลทุเรียนทำให้ได้ผลสวย เหมาะสำหรับการส่งออก

 • คุณภาพทุเรียน ผลขนาดกลาง ทรงกลมแป้น ส่วนหัวและก้นป้าน พูใหญ่เด่นชัดเรียงตัวเป็นระเบียบ เปลือกบาง สีเขียว ฐานหนามเล็ก หนามเล็กตรง ปลายแหลม ขนาดผล กว้างประมาณ 23 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร น้ำหนักผลตั้งแต่ 1.0-3.0 กิโลกรัม ผิว สีเขียว เหมาะสำหรับการส่งออกเพราะสุกแก่เร็ว

 • จุดเด่น ทรงผลสวย เนื้อหนาปานกลาง สีเหลืองเข้ม ละเอียดเนียน เมล็ดโตส่วนใหญ่ รสชาติ หวานแหลม กลิ่นหอม รสหวานแหลม สามารถรับประทาน ได้อร่อยมากควรเป็น 85-90% สุกแก่เร็วประมาณ 90 วัน ก่อนพันธุ์อื่น ช่วงต้นฤดูกาล

 • การตลาด ทุเรียนกระดุมถือเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวต่างประเทศ จัดเป็นพันธุ์เพื่อการส่งออกของไทย

 1. ทุเรียนพันธุ์ชะนี ทุเรียนชะนีจัดเป็นทุเรียนพันธุ์หนักปานกลาง เจริญเติบโตเร็วปานกลาง โครงสร้างต้นทุเรียนแข็งแรง ลำต้นอวบใหญ่ ทรงพุ่มกลม ใบกลมเรียวมน ใหญ่ปานกลาง
 • การตกผลของทุเรียนชะนี (เริ่มให้ผลครั้งแรก) ออกผลหลังปลูกไปแล้วประมาณ 5 ปี ติดผลดก แต่ร่วงง่าย ต้องตัดแต่งผลทุเรียนทำให้ได้ผลสวย เหมาะสำหรับการส่งออก และบริโภคภายในประเทศ

 • คุณภาพทุเรียน ผลขนาดใหญ่ปานกลาง ทรงกลมยาวรี ส่วนหัวรีสอบเข้า ก้นผลป้าน เปลือกบาง ฐานหนามใหญ่ หนามใหญ่ตรง ปลายหนามแหลม พูใหญ่เด่น อาจมีพูแป้ว ผิวสีเขียว หรือเหลืองอมน้ำตาล ขนาดผลกว้างประมาณ 24 เซนติเมตร ยาว 28 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 2.0 -5.0 กิโลกรัม

 • จุดเด่น เนื้อหนาปานกลาง สีเหลืองเข้ม ละเอียดเนียน เมล็ดโตปานกลางปนเมล็ดลีบ รสชาติ หวานแหลมมีมันครีม กลิ่นหอม สามารถรับประทาน ที่มีความอร่อยมากควรเป็น 85-90%

 • การตลาด ทุเรียนชะนีถือเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ จัดเป็นพันธุ์เพื่อการส่งออกของไทยอีกพันธุ์หนึ่ง

 1. ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว ทุเรียนก้านยาวจัดเป็นทุเรียนพันธุ์หนัก เจริญเติบโตค่อนข้างช้า โครงสร้างต้นทุเรียนแข็งแรง ลำต้นอวบใหญ่ ทรงพุ่มสวยเป็นทรงกลมโครงสร้างเลื้อย ชอบทิ้งกิ่ง ใบใหญ่ทรงกระบอกยาว ฐานใบใกล้ก้านสอบเข้าปลายใบปล่องออก สีเขียวเข้ม
 • การตกผลของทุเรียนก้านยาว (เริ่มให้ผลครั้งแรก) ออกผลหลังปลูกไปแล้วประมาณ 5-7 ปี ดอกไม่ดก แต่ติดผลดี ไม่ค่อยร่วง ผลกระจายตัวดี ตัดแต่งผลทุเรียนทำให้ได้ผลสวย เหมาะสำหรับการบริโภคภายในและการส่งออก

 • คุณภาพทุเรียน ผลทรงกลมพูไม่เด่น หนามใหญ่ยาวแหลม ก้นสอบเข้าคล้ายผลลิ้นจี่ ผลขนาดใหญ่ ผิว สีเขียวเข้ม แก่จัดมีนวล กว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 1.5-4.0 กิโลกรัม

 • จุดเด่น มีก้านยาว รูปทรงกลมโดดเด่น เนื้อ ละเอียดมาก แห้งไม่มีเส้นใย สีเหลืองอ่อน เมล็ดค่อนข้างโต มีโอกาสพบเมล็ดรีบค่อนข้างน้อย รสชาติ หวานมันแหลม กลิ่นหอมนวลอ่อนๆเฉพาะตัว รสชาติที่อร่อยมากควรเป็นความสุกแก่ 85-90% ถือเป็นสุดยอดของทุเรียนพันธุ์ไทย

 • การตลาด ทุเรียนก้านยาวถือเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นพันธุ์เพื่อการส่งออกของไทยอีกพันธุ์หนึ่งที่มีราคาสูง

 1. ทุเรียนพันธุ์พวงมณี ทุเรียนพวงมณีจัดเป็นทุเรียนพันธุ์เบาปานกลาง เจริญเติบโตเร็วปานกลาง โครงสร้างต้นทุเรียนแข็งแรง ลำต้นอวบใหญ่ ทรงพุ่มสวยสูงใหญ่เป็นทรงสามเหลี่ยม ใบเล็กกลมเรียวมน สีเขียวท้องใบสีน้ำตาล
 • การตกผลของทุเรียนพวงมณี (เริ่มให้ผลครั้งแรก) ออกผลหลังปลูกไปแล้วประมาณ 4-5 ปี ติดผลดก ไม่ค่อยร่วง การตัดแต่งผลทุเรียนทำให้ได้ผลสวย เหมาะสำหรับการส่งออก

 • คุณภาพทุเรียน ผลทรงกลมรีคล้ายลูกรักบี้ พูไม่เด่น หนามแหลม ก้านยาวปลานกลาง ผิว สีเขียวเข้ม แก่จัดมีนวล คล้ายก้านยาว ขนาดผลกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 1.0-3.0 กิโลกรัม

 • จุดเด่น เนื้อ ละเอียดเนียนมาก สีเหลืองเข้มอมส้ม เมล็ดค่อนข้างโต มีโอกาสพบเมล็ดรีบค่อนข้างน้อยรสชาติ หวานแหลมมันไม่ขม กลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัว มีรสชาติที่อร่อยมากควรเป็นความสุกแก่ 85-90% เป็นทุเรียนผลเล็กเหมาะทานคนเดียว

 • การตลาด ทุเรียนพวงมณีถือเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นพันธุ์เพื่อการส่งออกของไทยอีกพันธุ์หนึ่งที่มีความต้องการมากและราคาค่อนข้างสูง

 1. ทุเรียนพันธุ์เม็ดในยายปราง (พานพระศรี นกกระจิบ เม็ดในตานาค เม็ดในกระดุม) ทุเรียนเม็ดในยายปรางจัดเป็นทุเรียนพันธุ์เบา เจริญเติบโตเร็ว โครงสร้างแข็งแรง ทรงพุ่มโปร่งสูง ใบใหญ่กลมมน สีเขียวเข้ม
 • การตกผลของทุเรียนเม็ดในยายปราง (เริ่มให้ผลครั้งแรก) ออกผลหลังปลูกไปแล้วประมาณ 4 ปี ติดผลดก ไม่ค่อยร่วง การตัดแต่งผลทุเรียนทำให้ได้ผลสวย

 • คุณภาพผล ผลทรงกลมก้นป้านส่วนหัวรีคล้ายทรงเต้าปูน พูเด่นเรียงตัวเป็นตัวเป็นสัดส่วนกันคล้ายกลีบฟักทอง หนามเล็กแหลม ก้านเล็กยาวปานกลาง ผิว สีเขียวสด ขนาดผลกว้างประมาณ 16 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 1.0-3.0 กิโลกรัม

 • จุดเด่น เนื้อ สีเหลืองเข้ม ละเอียดเนียนมาก รสชาติมันหวานไม่ขม กลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัว เมล็ดลีบ มีอาจพบเม็ดโตบ้าง รสชาติที่อร่อยมากควรเป็นความสุกแก่ 85-90% ทุเรียนเม็ดในยายปรางเป็นทุเรียนผลเล็กเหมาะทานคนเดียว

 • การตลาด ทุเรียนเม็ดในยายปรางเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นพันธุ์เพื่อการส่งออกของไทยอีกพันธุ์หนึ่งที่มีความต้องการมากและราคาสูง

การเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนสำหรับปลูก

หลังจากที่ได้ตัดสินว่าจะเลือกพันธุ์ทุเรียนที่จะปลูกได้แล้ว ต่อไปคือการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียน ซึ่งควรจะต้องพิจารณาตามหลักการ ดังนี้

 1. ตรวจแหล่งพันธุ์ทุเรียนที่เชื่อถือได้ ว่ามีการรับรองต้นพันธุ์ทุเรียนที่จำหน่ายออกจากร้านหรือไม่ เพราะอาจจะได้พันธุ์ทุเรียนที่ไม่แท้หรือปลอมปน

 2. ควรเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนที่ได้มาจากการเสียบยอดต้นตอเป็นทุเรียนนกหรือทุเรียนป่า(บ้าน)เพราะจะทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีกว่า ต้นตอที่มาจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆ

 3. ต้นพันธุ์ทุเรียนไม่เก่าแก่ค้างปี ควรเป็นต้นพันธุ์ทำขึ้นใหม่ในปีนั้นอยู่ในถุงเพาะชำที่ใหม่ไม่ฉีกขาด

 4. สภาพต้นพันธุ์ทุเรียนสมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงทำลายความสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตรในภาชนะหรือถุงเพาะชำ 8X10 นิ้ว

 5. มีสติกเกอร์พิมพ์ชื่อร้านหรือเรือนเพาะชำ เขียนระบุชื่อพันธุ์ เช่น ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เป็นต้น

เรียบเรียงโดย อาจารย์มนู โป้สมบูรณ์

70 Likes

ให้ความรู้ในการตัดสินใจที่จะเริ่มการวางแผนการดำเนินงาน ขอบคุณครับ

6 Likes

หมอนทอง

3 Likes

ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้มากๆครับ

2 Likes

สวัสดีค่ะ จะแนะนำว่าซื้อพันธุ์ทุเรียนที่ไหนมีพันธุ์ดีๆไหมคะ เบอร์ติดต่อกลับ 086 810 6363 ID Line…jaoyingthai ขอบคุณมากค่ะ

1 Like

เป็นคลังความรู้ที่อัดแน่นมาก…ขอบคุณทีมงานทุกท่านครับ…

2 Likes

ขอบพระคุณมากครับ

ข้อมูลดีมากคับ

ขอทราบวิธีปลูกทุเรียนหน่อยครับ

8 Likes

ขอบคุณครับ ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงความรู้เหล่านี้นะครับ

ขอบคุณ สำหรับข้อมูล
ครับ

ขอทราบวิธีการปลูกทุเรียนทางภาคอิสานหน่อยครับผม

2 Likes

ขอบคุณสำหรับข้อมูลตัดสินใจครับ