อยากถามค่ะพอดีพึ่งปลูกฟักทองนะค่ะต้นยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่เลื้อยคือต้นตายคล้ายๆรากเน่ากับต้นเหี่ยวเกิดจาก

อยากถามค่ะพอดีพึ่งปลูกฟักทองนะค่ะต้นยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่เลื้อยคือต้นตายคล้ายๆรากเน่ากับต้นเหี่ยวเกิดจาก

3 Likes

อาจเจอหนอนเจาะที่ลำต้นครับ

1 Like

อาการเหี่ยว มีโอกาสเกิดจาก
๑. หนอนเจาะลำต้น
๒. โรคเหี่ยวขจากเชื้อราในดิน ทำลายราก และเจริญอุดท่อน้ำ พืชจึงเหี่ยว
๓. โรครากปม จากไส้เดือนฝอย รากจะเป็นปม ทำให้พืชเหี่ยว

1 Like

ใช้ยาตัวใหนพ่นค่ะ

ต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อืน ว่าเกิดจากอะไร วิเคราะห์จากต้นที่มีอาการเหี่ยว ดู ตามข้อ ๑ ๒ และ ๓