ตอนนี้มะเขือพวงขายจากสวนกี่คับ

ตอนนี้มะเขือพวงขายจากสวนกี่คับ

1 Like

ถามสวนโดยตรงน่าจะชัดเจนที่สุดนะคะ