ใช้อะไรจัดการแมลงชนิดนี้ได้บ้างครับ ระบาดหนักมาก ดอกกับยอดมะม่วงโดนกินหมดเลย 😭

ใช้อะไรจัดการแมลงชนิดนี้ได้บ้างครับ ระบาดหนักมาก ดอกกับยอดมะม่วงโดนกินหมดเลย :sob:

30 Likes

แถวบ้าน จับไปคั่วกะทะกิน

2 Likes

เมื่อก่อนฉีดยาแต่วันนี้ไม่ขอแนะนำครับลองเลี้ยงมดแดงดูสิครับปีนี้ผมเลิกฉีดยาทุกอย่างแม้แต่แมงวันทองยังห่างเลยครับ

จับมาขาย

แมงจินูนครับกินไม่เป็นก็จับขายครับ

จับขายรายได้ดีคับ

ใช้ยาไซเปอร์10ฉีดครับตายแน่นอนครับ

เปิดไฟแมลงดาล่อครับ

คาบาริล ฆ่าแมลงปีกแข็งค่ะ

แมลงที่กัดใบเป็นรูพรุนเป็นแมลงกลุ่มด้วง เช่น แมลงนูน แมลงค่อมทอง ด้วงกุหลาบ ตัวอ่อนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวเต็มวัยมากัดกินใบตอนกลางคืนกลางวันอาจเห็นจำนวนน้อย การพ่นสารต้องพ่นสารตอนเย็นหรือตอนกลางคืนให้ถูกตัวด้วงจึงจะได้ผล การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตอนกลางคืนมาทำลาย หรือทำปุ๋ยหมัก
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวท์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

2 Likes

แมลงแบบนี้กินได้จับมาทอดเลยครับเขาเรียกแมงกินูน

ที่บ้านมากินใบพริก จับมาแล้วทำลายทิ้งครับ

แมงจินูนแพงนะคะ

แลมด้า ครับกลิ่นจะแรงหน่อยเพื่อเอาไว้ไล่แมลง
แต่ถ้ายังมากินอีกตายแน่นอน ส่วน คาบาลิว ไม่เนาะนำครับช่าวดอกเหมือนจะเป็นยาร้อนครับ