เราต้องการทุนมาหมุนเวียนต้องทำไงค่ะ

เราต้องการทุนมาหมุนเวียนต้องทำไงค่ะ

ชาวสวนเรามักนึกถึง ธกส.ค่ะ