บวบติดลูกๆเล็กแล้วแห้งเกิดจากอะไรครับ(มือใหม่)ขอบคุณครับ

บวบติดลูกๆเล็กแล้วแห้งเกิดจากอะไรครับ(มือใหม่)ขอบคุณครับ

3 Likes

บวบติดผลแล้วเหลืองร่วง เนื่องจากการพพัฒนาดอกและเกสรไม่สมบูรณ์ จึงผสมไม่ติด
โดยฉีดพ่นแคลเซี่ยมโบรอน ไปกับปุ๋ยทางใบ 1-2 ครั้ง ทุก 7 วัน

2 Likes

ขอบคุณครับ

มีหลายปัจจัยครับอาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่มีแมลงมาผสมเกสรดอกบวบให้การฉีดยาก็เป็นเหตุอีกหนึ่งปัจจัยเพราะสารบางตัวมันมีพิษต่อผึ้งและผีเสื้อตอมเกสรต้องเลือกดูเวลาที่จะฉีดยาด้วยนะครับการทำเกษตรต้องหมั่นศึกษาหาประสบการณ์การเรียนรู้มันจะสอนตัวคุณเอง