อยากได้พันธุ์งา อุบลราชธานี 3 ซื้อได้ที่ไหนครับ

อยากได้พันธุ์งา อุบลราชธานี 3 ซื้อได้ที่ไหนครับ

ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี น่าจะมีนะครับ