พริกเน่าเป็นหนอนใครมียาดีที่ปลอดภัยช่วยบอกหน่อยครับ

พริกเน่าเป็นหนอนใครมียาดีที่ปลอดภัยช่วยบอกหน่อยครับ

3 Likes

แมลงวันทองพริก เป็นแมลงวันที่ทำลายเฉพาะพืชตระกูลพริก คนละกลุ่มกับที่ทำลายไม้ผล การล่อเมทิลยูจินอลไม่ได้ผล การป้องกันกำจัด
1.พ่นเหยื่อพิษสูตรกากน้ำตาล 8ลิตร+น้ำ 100ลิตร+สารเคมีมาลาไทออน 83%EC 800-1000ซีซี หรือไตรคลอร์ฟอน 80%SP 600กรัม พ่นเป็นจุดๆ ตามสวนหรือตามต้นวัชพืช จะล่อตัวแมลงวันทองมากินเหยื่อพิษเอง
2.พ่นเหยื่อพิษสูตรโปรตีนไฮโดรไลเสต(มีขายแบบสำเร็จรูป) 4 ลิตร+ยาฆ่าแมลง ตามอัตราข้างต้น +น้ำ 100ลิตร เป็นจุดๆแมลงวันจะมากินเหยื่อเอง
3.พ่นไวท์ออย 67%ECอัตรา 60-80ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกจะลดการวางไข่ได้