ดินที่ขุดขึ้นมาจากสระ มันเป็นดินผสมหิน พอรดน้ำจะแข็ง อยากปลูกต้นไม้หลายๆอย่าง จะต้องใช้ปุ๋ยอะไรบำรุงดินก่อนคะ

ดินที่ขุดขึ้นมาจากสระ มันเป็นดินผสมหิน พอรดน้ำจะแข็ง อยากปลูกต้นไม้หลายๆอย่าง จะต้องใช้ปุ๋ยอะไรบำรุงดินก่อนคะ

3 Likes

ไถ​ หว่านปอเทือง
พอเริ่มมีดอก
ไถกลบ
หว่านอีกรอบ
เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ
ในดิน

2 Likes

ขอบคุณมากๆค่ะ