หนอนกินใบกล้วยกำจัดอย่างไรครับ

หนอนกินใบกล้วยกำจัดอย่างไรครับ

หนอนม้วนใบหรือป่าว มีรูปมั๊ยคับ

ถ้าไม่มากน่าจะเก็บทำลายได้ หรือไม่ก็ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย

สงสัยจะหนอนม้วนใบ ลองแลมดาหรือคาโบซัลแฟนดู

คุณพอเพียงก้อเพียงพอ
ไม่เคยเจอนะ
เคยเจอแต่หนอนม้วนใบกล้วย
ช่วงเป็นตักแด
เอามาเผากินอร่อยมาก
แต่ที่กินใบกล้วยไม่เคยเจอ

หนอนที่กินใบกล้วยมีหนอนบุ้ง และหนอนม้วนใบ ถ้าไม่มากก็ตัดใบไปทำลาย ถ้าจำเป็นต้องพ่นสารสามารถใช้สารได้หลายชนิด
1.ใช้เชื้อบีที ที่มีประสิทธิภาพกำจัดหนอนผีเสื้อเท่านั้น
2.สารเคมี กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม 6 อีมาเมกติน

1 Like

เมธาไรเซียมคุมหนอนได้ แต่ไม่แน่ใจว่าใช้ในกล้วยได้ไหม