อยากปลูกผักแบบกางมุ้ง ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไงดีค่ะ

อยากปลูกผักแบบกางมุ้ง ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไงดีค่ะ

หมายถึงกางสแลนท์ใช่ไม๊ครับ แล้วแต่ว่าปลูกอะไร ผักแต่ละอันอาจจะต้องการแสงไม่เท่ากัน ซึ่งสแลนท์หรือมุ้งพวกนี้สามารถเลือกเปอร์เซนการลดแสงได้ครับ อาจารย์มนูเคยแนะนำว่าอย่างพวกผักสลัดที่ต้องการแสงน้อย สามารถใช้สแลนท์ 50% ได้

1 Like

ดูประเภทของผักก่อนว่าจะปลูกอะไร บางชนิดชอบแสงไม่เหมือนกันครับ

1 Like

หรืออาจลองปลูกในโรงเรือนไหมคับ

ตอบคุณที่ใช้นามว่า วีซ่า อยากปลูกผักกางมุ้งในโรงเรือน
1.ลองไปค้นหาขนาดโรงเรือน เดี๋ยวนี้มีจำหน่ายกันมากมาย มีให้เลือกทั้งที่โครงสร้างเป็นพลาสติกPC และโครงสร้างเหล็ก
2.ต้องเป็นผักที่มีมูลค่าสูง ไม่ใช้สารเคมีทำการผลิต เป็นอินทรีย์
3.ส่วนการเตรียมดิน การปลูกและการจัดการผลิตอื่น ขบวนการ ขั้นตอนเหมือนกันกับการปลูกผักกลางแจ้งทั่วไป โดยในโรงเรือนต้องทำให้บรรยากาศในโรงเรีอนปราศจากศัตรูพืช ทุกขณะ