ต้นละมุด(พันธุ์สาลี่)ที่ปลูกอยู่ ใบเปลี่ยนสีเหลืองและร่วง ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และจะแก้ไขได้อย่างไรครับ...วานผู้รู้

ต้นละมุด(พันธุ์สาลี่)ที่ปลูกอยู่ ใบเปลี่ยนสีเหลืองและร่วง ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด และจะแก้ไขได้อย่างไรครับ…วานผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ

2 Likes

ละมุดของท่านขาดธาตุหลักและรองควรดำเนินการดังนี้

1.การพรวนดิน จากชายพุ่มตกออกไปเป็นวงแหวน กว้าง 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ดินร่วนโปร่ง รากละมุดสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ละมุดเจริญเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30 %เลยควรทำปีละ1-2 ครั้ง การพรวนดินควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีไปคราวเดียวกันเสียเลยอัตราตามข้อ2.1และ2.2
2การใส่ปุ๋ย
2.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย
ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้อปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
2.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 15-15-15+15-0-0อัตรา 2:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ **
2.3อย่าลืมให้ธาตุอาหารรอง/เสริม ซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต** ได้แก่ เหล็ก สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรง พร้อมกับปุ๋ยทางใบ 20-20 -20 หรือ 30-20-10

1 Like

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ :pray:t2:

ลักษณะเหมือนธาตุอาหารไม่พอนะ ใส่ปุ๋ยอะไรอยู่

2 Likes

ปกติ ใส่สูตร 16 เสมอ สลับกับสูตร15 เสมอครับ

ลองตรวจดูคับ