ตัวอะไรชอบอยู่ตามยอดอ่อนทุเรียนมีวิธีกำจัดใกม

ตัว​อะไร​ชอบ​อยู่​ตาม​ยอด​อ่อนทุเรียน​มี​วิธี​กำจัด​ใกม

3 Likes

น่าจะเพลี้ยหอยครับ

เพลี้ยไฟที่เพิ่งจะฟักจากไข่ใหม่ๆ จะเรียงตัวกันอยู่เส้นกลางใบ เนื่องจากตัวแม่ของเพลี้ยไฟจะวางไข่ในเนื้อเยื่อของเส้นกลางใบ หลังจากลอกคราบเป็นวัยที่ขนาดโตขึ้นจึงจะแยกย้ายไปทำลายจุดอื่นๆ เช่น ผลอ่อน

5 Likes

กำจัด​เพลี้ย​พวก​นี้​อย่าง​ไร​ครับ​

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยาโดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้2-3ครั้งครบ15วันเปลี่ยนกลุ่ม