เรียนถามอจใสุเทพ สหาย่ว่ายากลุ่มไหนที่ป้องกัน กำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิด

เรียนถามอจใสุเทพ สหาย่ว่ายากลุ่มไหนที่ป้องกัน กำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิด

2 Likes

ไม่มีครับ ต้องใช้ผสมผสานกัน เลือกใช้สารหลายๆกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ให้เหมาะสมกับชนิดของแมลง เพราะยาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน บางกลุ่มได้เพลี้ยไฟ แต่ไม่ได้เพลี้ยจักจั่น ยาบางตัวได้จักจั่น แต่ไม่ได้แมลงหวี่ขาว

1 Like