อยากรู้วิธีกำจัดโรคใบไหม้ในนาข้าว

อยากรู้วิธีกำจัดโรคใบไหม้ในนาข้าว

1 Like

ก่่อนจะตอบเรื่องการกำจัดโรค จะขอเกล่าวถึงโรคเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจว่า โรคที่ถามมากับโรคที่ตอบเป็น โรคเดียวกัน
โรคใบไหม้ หรือ บางครั้ง เรียกสั้นๆว่าโรคไหม้ ในข้าว หรือ บางครั้งก็เรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษกันเลยว่า โรคบลาส ซึ่งโรคนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Rjce Blast

อาการที่สามารถเห็นได้ชัดเจน คือ ใบมีจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล
พบมากในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ใส่ปุ๋ยมากเกินไป และมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน ลมแรงจะช่วงให้โรคแพร่กระจายได้ดี เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าวได้ แพร่กระจายไปตามดิน น้ำ ลม

แนวทางการจัดการ
๑. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค (ติดต่อที่ กรมการข้าว เพราะจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เหมาะกับแต่ละแหล่งปลูก)
๒.หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม ๑๕-๒๐ กก. ต่อไร่ และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป
๓. คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูก เช่น สารใน กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น )
๔. ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาด พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และกลุ่มรหัส 16.1 (ไตรไซคาโซล) เป็นต้น ในระยะตั้งท้อง

2 Likes

ปลูกพันธุ์อะไรครับ เลือกใช้พันธุ์ต้านทานดูครับ

1 Like

ไตรไซคลาโซลดูครับ

1 Like